Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy = 100 độ ; xOz = 40 độ a, Trong 3 tia Ox ; Oy ; Oz thì tia nào nằm giữa 2

Question

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy = 100 độ ; xOz = 40 độ
a, Trong 3 tia Ox ; Oy ; Oz thì tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Vì sao ?
b, Tính số đo của góc yOz
c, gọi Ot là tia phân giác của góc yOz. tính số đo của góc xOt

in progress 0
Faith 4 tháng 2021-08-11T10:27:06+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:28:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có góc xOy > góc xOz (100độ > 40 độ ) nên tia Oz nằm giũa hai tia Ox, Oy(1)

  b) từ (1) =>xOz+ yOz=xOy

             hay 40 độ +yOz= 100độ

             =>      yOz=100 độ – 40độ 

            =>     yOz= 60 độ 

   c) vì Ot là tia phân giác của góc yOz =>  xOt =  yOz /2

                                                            =>   xOt= 60 độ /2

                                                           =>    xOt = 30 độ 

    nếu đúng cho mình câu trả lời hay nhất + 5sao +cảm ơn nha cẳm ơn nhiều

  0
  2021-08-11T10:28:31+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `a)` Trong ba tia `Ox;Oy;Oz` thì tia `Oz` nằm giữa hai tia `Ox` và `Oy`. Vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia `Ox,` `\hat{xOz} < \hat{xOy}` `(40° < 100°)`

  `b)` Vì tia `Oz` nằm giữa hai tia `Ox` và `Oy` (theo câu `a)` nên ta có:

                `\hat{xOz} + \hat{yOz} =\hat{xOy}`

  Thay số: `40° + \hat{yOz} = 100°`

                  `=>   \hat{yOz} = 100° – 40° = 60°`

  `c)` Vì `Ot` là tia phân giác của `\hat{yOz}`, nên:

   `\hat{zOt} = \hat{tOy} = \hat{yOz} / 2 `= $\dfrac{60°}{2}$ `= 30°`

  Vì tia `Oz` nằm giữa hai tia `Ox` và `Ot` nên ta có:

                `\hat{tOz} + \hat{zOx} = \hat{xOt}`

  Thay số: `30° + 40° =` `\hat{xOt}`

  Hay `\hat{xOt} = 70°`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )