Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX,vẽ tia OT,OY sao cho XOT=25°,XOT=50° A) Tia OT nằm giữa hai tia OX và OY không?

Question

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX,vẽ tia OT,OY sao cho XOT=25°,XOT=50°
A) Tia OT nằm giữa hai tia OX và OY không?

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-24T22:04:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:06:12+00:00

  Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có `\hat{xOt}<\hat{xOy}\ (25^o<50^o)` nên tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy.

  0
  2021-09-24T22:06:45+00:00

  Ta thấy: `\hat{xOt}<\hat{xOy}`( vì `25^o<50^o)`

  `=>` Tia `Ot` nằm giữa 2 tia `Ox` và `Oy.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )