Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy = 50 độ xOz = 150 độ thì là góc j

Question

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy = 50 độ xOz = 150 độ thì là góc j

in progress 0
Audrey 2 năm 2021-07-11T23:44:07+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:45:31+00:00

   Trên cùng nửa mp bờ chứa tia Ox có xOy < xOz (vì 50 độ <150 độ)

  =>Oy năm giữa Ox và Oz

  => xOy + yOz = xOz 

  => 50độ + yOz = 150 độ 

  => yOz             = 100 độ 

  => yOz là góc tù 

  0
  2021-07-11T23:46:04+00:00

  yOz = 100 độ và là góc tù

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )