Trên địa bàn thị xã Quảng Yên của em có những điểm di tích nào gắn với 1 trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ?

Question

Trên địa bàn thị xã Quảng Yên của em có những điểm di tích nào gắn với 1 trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ?

in progress 0
Arianna 3 tuần 2021-11-20T01:17:09+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-20T01:18:09+00:00

    sông bạch đăng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )