Trên đoạn thẳng xy ,lấy điểm O trên cùng nửa mặt phẳng xy vẽ hai tia Oa, OB sao cho xOa = 55 độ ,xOb bằng 110 độ. a,Tính số đo các góc AOB và AOB ?

Question

Trên đoạn thẳng xy ,lấy điểm O trên cùng nửa mặt phẳng xy vẽ hai tia Oa, OB sao cho xOa = 55 độ ,xOb bằng 110 độ.
a,Tính số đo các góc AOB và AOB ?
b, tia oa có là tia phân giác của góc xOb không? Vì sao?

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-11-06T19:34:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:35:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) ta co: goc xOA + goc AOB = goc xOB

       => goc AOB = goc xOB – goc xOA

       => goc AOB = 110* – 55* = 55*

  b) vi goc xOA = goc AOB ( cung = 55*)

  => OA la tia phân giác của góc xOB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )