Trên đường thẳng mn lấy điểm O .TRên tia Om lấy điểm C trên tia On lấy điểm D a)Tìm các tia đối của tia OM b)Tìm các tia trùng với tia Om c)Hai tia O

Question

Trên đường thẳng mn lấy điểm O .TRên tia Om lấy điểm C trên tia On lấy điểm D
a)Tìm các tia đối của tia OM
b)Tìm các tia trùng với tia Om
c)Hai tia On Và tia Dn có trùng nhau không ? Vì Sao

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-07-25T01:57:10+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:58:42+00:00

  cách giải

  a, Tia đối của tia Om là : tia On và OD

  b, Tia OC trùng vs tia Om

  c, Có vì D thuộc tia On

   

  0
  2021-07-25T01:58:54+00:00

  a, Tia đối của tia Om là : tia On và OD

  b, Tia OC trùng vs tia Om

  c, Có vì D thuộc tia On

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )