Trên hệ trục tọa độ cho ba điểm A(1;2). B(-2;6). C(9;8) a) Xác định tọa độ vecto AC và tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC b) tìm tọa dộ điểm D sao c

Question

Trên hệ trục tọa độ cho ba điểm A(1;2). B(-2;6). C(9;8)
a) Xác định tọa độ vecto AC và tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
b) tìm tọa dộ điểm D sao cho BD=AC

in progress 0
Hailey 5 ngày 2021-12-05T06:18:38+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:20:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

  $\vec{AC}=(8;6)$

  Tọa độ điểm G

  $G=(\dfrac{1-2+9}{3};\dfrac{2+6+8}{3})$

  $G=(\dfrac{8}{3};\dfrac{16}{3})$

  b)Gọi tọa độ điểm D là $D(x;y)$

  nên :

  $\vec{BD}=(x+2;y-6)$

  $\vec{AC}=(8;6)$

  $->x=6;y=12$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )