: Trên mạch đơn của một đoạn phân tử ADN có trình tự các nuclêôtit như sau: – A – T – A – X – G – X – G – T – A – Trình tự các đơn phân trên mạch AR

Question

: Trên mạch đơn của một đoạn phân tử ADN có trình tự các nuclêôtit như sau:
– A – T – A – X – G – X – G – T – A –
Trình tự các đơn phân trên mạch ARN tương ứng là

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-07-10T11:32:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:33:48+00:00

  : Trên mạch đơn của một đoạn phân tử ADN có trình tự các nuclêôtit như sau:
   – A – T – A – X – G – X – G – T – A – 
  Trình tự các đơn phân trên mạch ARN tương ứng là

  Giải thích+Đáp án:

  Mạch 1:  – A – T – A – X – G – X – G – T – A – 

                    |     |    |     |     |     |     |     |     

  Mạch 2:  – U – A – U- G – X – G – X – A – U – 

   Áp dụng: Nguyên tắc bổ sung

  $#CHÚC BẠN HỌC TỐT$

  0
  2021-07-10T11:34:06+00:00

        Mạch ADN :  – A – T – A – X – G – X – G – T – A – 

  →   Mạch ARN :  -U – A – U – G – X – G – X – A -U –

  Chúc bạn học tốt 🙂

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )