Trên mặt phẳng Oxy cho điểm A(1;-1), B(-1;3) và đường thẳng d: x + 2y + 3 = 0 a) Viết phương trình đường thẳng denta đi qua B song song d b) Viết phươ

Question

Trên mặt phẳng Oxy cho điểm A(1;-1), B(-1;3) và đường thẳng d: x + 2y + 3 = 0
a) Viết phương trình đường thẳng denta đi qua B song song d
b) Viết phương trình đường thẳng denta phẩy đi qua A vuông góc d

in progress 0
Adalyn 2 tuần 2021-11-24T23:46:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:47:24+00:00

  a) Do $\Delta$ // d nên ta có $\Delta: x + 2y + c = 0$

  Lại có $\Delta$ qua $B$ nên

  $-1 + 2.3 + c = 0$

  $<-> c = -5$

  Vậy 

  $\Delta: x + 2y -5 = 0$

  b) Do $\Delta’$ vuông góc $d$ nên vector pháp tuyến của $d$ là chỉ phương của $\Delta’$, suy ra pháp tuyến của $\Delta’$ là $(2,-1)$.

  Lại có $\Delta’$ qua $A$ nên ta có

  $\Delta’: 2(x-1) – 1(y+1) = 0$

  $<-> \Delta’: 2x – y -3 = 0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )