Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) y= -x + 6 và (P) y = x ² Gọi A , B là hai giao đểm của (d) và (P). Tính diện tích tam giác OAB

Question

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) y= -x + 6 và (P) y = x ²
Gọi A , B là hai giao đểm của (d) và (P). Tính diện tích tam giác OAB

in progress 0
Arya 18 phút 2021-10-09T22:32:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T22:34:35+00:00

  Phương trình hoành độ giao điểm:

  $x^2=-x+6$

  $\Leftrightarrow x^2+x-6=0$

  $\Leftrightarrow x_1=2; x_2=-3$

  $\Rightarrow y_1=4; y_2=9$

  Vậy toạ độ hai giao điểm là $A(-3;9)$, $B(2;4)$ 

  Gọi H, K là hình chiếu của A, B trên Ox.

  Diện tích tam giác vuông AHO:

  $S_{AHO}= \frac{1}{2}.9.3=13,5$

  Diện tích tam giác vuông BKO:

  $S_{BKO}=\frac{1}{2}.4.2=4$ 

  Diện tích hình thang vuông AHKB:

  $S_{AHKB}=\frac{(9+4).5}{2}= 90$

  Diện tích tam giác AOB:

  $S_{AOB}=90-13,5-4=72,5$

  0
  2021-10-09T22:34:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước gi ty

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )