Trên một bàn bi a có 15 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 15, nếu người chơi đưa được quả bóng nào vào lỗ thì sẽ được số điểm tương ứng với số t

Question

Trên một bàn bi a có 15 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 15, nếu người chơi đưa được quả bóng nào vào lỗ thì sẽ được số điểm tương ứng với số trên quả bóng đó. Hỏi người chơi có thể đạt
được số điểm tối đa là bao nhiêu?
A. 60 B. 120 C. 150 D. 100

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-12-06T19:10:02+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T19:11:23+00:00

    Người chơi có thể đạt được số điểm lớn nhất khi đánh đc cả 15 quả vào lỗ. Do đó tổng điểm là

    $1 + 2 + \cdots + 15 = \dfrac{15.16}{2} = 120$

    Đáp án B.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )