Trên một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó sáng bình thường ?

Question

Trên một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó sáng bình thường ?

in progress 0
Kaylee 2 tuần 2021-07-11T01:09:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:11:34+00:00

  chỉ có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là 2,5 V để nó sáng bình thường .

   

  0
  2021-07-11T01:11:43+00:00

  Phải mắc vào hiệu điện thế U = 2,5V để nó sáng bình thường

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )