Trên một khúc sông từ A đến B nước chảy xuôi dòng với vận tốc 5km/giờ có một ca nô đi từ A đến B sau đó ngược dòng từ B đến A với vận tốc ca nô là 55k

Question

Trên một khúc sông từ A đến B nước chảy xuôi dòng với vận tốc 5km/giờ có một ca nô đi từ A đến B sau đó ngược dòng từ B đến A với vận tốc ca nô là 55km/giờ, thời gai ngược dòng hơn thời gian xuôi dòng 8 phút. Hỏi khúc sông từ A đến B dài bao nhiêu ki- lô-mét ?

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-08-23T19:04:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:05:33+00:00

  Vận tốc xuôi dòng là: 55 + 5 = 60( km/giờ )

  Gọi V  là vận tốc, t là thời gian, x là xuôi dòng và n g ng là ngược dòng.

  Ta có: V xuôi dòng x t xuôi dòng = V ngược dòng x tngược dòng nên: V x /V n g = t n g /t x = 60 /50 = 6/ 5 

  Sơ đồ:

  Thời gian ngược dòng: |——-|——-|——-|——-|——-|——-|

  Thời gian xuôi dòng: |——-|——-|——-|——-|——-|

  Vận tốc ngược dòng: 18 × 6 = 108 18×6=108 phút = 1 , 8 =1,8 giờ.

  Khúc sông AB dài: 50 × 1 , 8 = 90 ( k m ) 50×1,8=90(km)

   

  0
  2021-08-23T19:05:54+00:00

  Trả lời:

  Tổng vận tốc là:

  5+55=60(km/giờ)

  Khúc sông AB dài là:

  60 x 8=480(km)

  Đs:480 km

  Cho mik xin hay nhất ạ.làm ơn ·ω·

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )