Trên một mảnh đất, người ta sử dụng 5/8 diện tích mảnh đất để xây nhà biết diện tích mảnh đất đó là 120 mét vuông Tính diện tích phần đất xây nhà

Question

Trên một mảnh đất, người ta sử dụng 5/8 diện tích mảnh đất để xây nhà biết diện tích mảnh đất đó là 120 mét vuông Tính diện tích phần đất xây nhà

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-09-20T14:37:48+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-20T14:39:08+00:00

  Lời giải:

  Diện tích phần đất xây nhà là:

  $120:8\times5=75$ $(m^2)$

  Đáp số: $75m^2$

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac58$ diện tích mảnh đất để xây nhà, tức là diện tích mảnh đất chia làm 8 phần thì 5 phần là diện tích xây nhà.

  Diện tích mảnh đất là 120$m^2$ chia là 8 phần thì mỗi phần là $120:8$.

  0
  2021-09-20T14:39:11+00:00

  Đáp án: 75m^2

  Giải thích các bước giải: diện tích phần đất xây nhà là 120×5/8=75m^2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )