Trên một máy kéo có ghi 2000W.Người ta sử dụng máy kéo để chở một khúc gỗ nặng 240kg trên quảng đường 100m a) chỉ số 2000W trên máy kéo có ý nghĩ gi?

Question

Trên một máy kéo có ghi 2000W.Người ta sử dụng máy kéo để chở một khúc gỗ nặng 240kg trên quảng đường 100m
a) chỉ số 2000W trên máy kéo có ý nghĩ gi?
b) máy kéo chở khúc gỗ trên quãng đường đó hết bao lâu?

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-23T04:07:25+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T04:09:05+00:00

  Đáp án:

  a) Chỉ số $2000W$ chỉ trong $1s$ máy sinh ra công bằng $2000J$

  b) Công của máy kéo khi chở khúc gỗ là 

  $A=F.s = P.s = 10.240.100 = 240000 J$

  Máy kéo chở khúc gỗ trên quãng dường đó hết số thời gian là 

  $t=\dfrac{A}{P} =\dfrac{240000}{2000} =120s$ 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-23T04:09:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Số 2000W ghi trên máy kéo chỉ công suất của máy. 

  Công suất của máy có nghĩa là máy sinh ra một công 2000J trong thời gian 1s. 

  b. Trọng lượng của vật là: 

  P = 10.m = 10.240 = 2400N

  Ta có: $P_{cs} = \frac{A}{t}$ nên 
  $t = \frac{A}{P}$ 

  Mà A = P.s = 2400.100 = 240 000J 

  Thời gian kéo khúc gỗ: 

  $t = \frac{240000}{2000}$ = 120s = 2 phút.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )