Trên một nồi cơm có ghi 220V-100W. a. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi bình thường nồi cơm này hoạt động mỗi ngày 1 giờ b. Tính tiền điện p

Question

Trên một nồi cơm có ghi 220V-100W.
a. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi bình thường nồi cơm này hoạt động mỗi ngày 1 giờ
b. Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày biết 1kWh = 2000 đồng
giúp mình vớiiiiiiiiiii

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-12-01T18:16:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T18:17:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-01T18:17:40+00:00

  Đáp án:

  a) \(3kWh\)

  b) 6000 đồng

  Giải thích các bước giải:

  a) Điện năng sử dụng trong 30 ngày khi nồi cơm hoạt động bình thường mỗi ngày 1 giờ là:

  \(A = Pt = 100.1.30 = 3000Wh = 3kWh\)

  b) Tiền điện phải trả trong 30 ngày là: \(T = A.2000 = 6000\) đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )