Trên mp tọa độ o xy cho A {1,2} B{3,4} a tìm hệ số a của dg thẳng qua a và b

Question

Trên mp tọa độ o xy cho A {1,2} B{3,4} a tìm hệ số a của dg thẳng qua a và b

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-03T23:42:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:43:04+00:00

  đường thẳng đi qua 2 điểm a và b có dạng y=a+b vì d đi qua A và B nên ta có 

  1.a+b =2 {1}

  3.a+b ko bằng 4 {2}

  lấy {2} – {1}

  ⇔2a=2 ⇒ a=1 thay vào 1 ta dc b=2-1=1

  vậy đường thẳng cần  xác định y=x+1

  0
  2021-08-03T23:43:37+00:00

  dg thẳng đi qua 2 diểm a và b có dạng y=a+b vì d đi qua A và B nên ta có 

  1.a+b =2 {1}

  3.a+b ko bằng 4 {2}

  lấy {2} -{1}

  suy ra 2a=2 suy ra a=1 thay vào 1 ta dc b=2-1=1

  vậy dg thẳng cần  xác định y=x+1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )