Trên nửa đường tròn đường kính AB lấy hai điểm P và Q sao cho P thuộc cung AQ . Gọi C là giao điểm của tia AP và tia BQ; H là giao điểm của hai dây cu

Question

Trên nửa đường tròn đường kính AB lấy hai điểm P và Q sao cho P thuộc cung AQ . Gọi C là giao điểm của tia AP và tia BQ; H là giao điểm của hai dây cung AQ và BP .
a. Tứ giác CPHQ có nội tiếp được một đường tròn hay không ?
b.Chứng mình tam giác CBP đồng dạng với tam giác HAP ?

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-09-30T14:02:41+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:03:49+00:00

  a) Tam giác APB nội tiếp đường tròn đường kính AB nên góc P = 90 độ

  Tương tự góc Q = 90 độ

  Xét tứ giác PCQH có tổng hai góc P và Q = 180 độ nên tứ giác này nội tiếp đường tròn

  b) Xét hai tam giác vuông CBP và HAP có góc CBP = PAH (cùng phụ ACB)

  Nên hai tam giác trên đồng dạng (g -g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )