trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm o, vẽ hai tia oa ,ob sao cho aox= 150 độ và boy = 60 độ câu a :vẽ hình câu b tính aoy câu c chứ

Question

trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm o, vẽ hai tia oa ,ob sao cho aox= 150 độ và boy = 60 độ
câu a :vẽ hình
câu b tính aoy
câu c chứng tỏ oa là tia phân giác của yob
mình đang cần gấp !!!!!

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-10-09T02:40:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:41:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) vì xoa và aoy là 2 góc kề bù

  => xoa + aoy = 180*

  => 150* + aoy = 180*

  => aoy = 180* – 150* = 30*

  vậy aoy = 30*

  b) trên nửa mp bờ chứa tia oy có yoa < yob ( 30* < 60* )

  => tia oa nằm giữa 2 tia oy và ob (1)

  => yoa + aob = yob

  => 30* + aob = 60*

  => aob = 60* – 30* = 30*

  vậy yoa = aob = 30* (2)

  Từ (1) và (2) => tia oa là tia p.g của yob

  hình bn tự vẽ nha

  0
  2021-10-09T02:42:20+00:00

  Đáp án:

  a) vì xoa và aoy là 2 góc kề bù

  => xoa + aoy = 180

  => 150* + aoy = 180

  => aoy = 180 – 150 = 30

  vậy aoy = 30

  b) trên nửa mp bờ chứa tia OYcó yoa < yob ( vì 30 < 60 )

  => tia oa nằm giữa 2 tia oy và ob (1)

  Từ (1) nên:

  => YOA + AOB =YOB

  => 30 +AOB = 60

  => AOB = 60 – 30

  AOB=30

  Từ (1) và (2) => tia oa là tia OA của YOB

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )