Trên quãng đường từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 40 40 km/h trong 3 giờ . Hỏi với quãng đường đó một ô tô đi với vận tốc 60 km/h mất bao lâu

Question

Trên quãng đường từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 40 40 km/h trong 3 giờ . Hỏi với quãng đường đó một ô tô đi với vận tốc 60 km/h mất bao lâu

in progress 0
Emery 1 năm 2021-10-01T03:23:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:24:27+00:00

  Đáp án

   

  Giải thích các bước giải:

   Độ dài quãng đường từ Hà Nội tới Hải Phòng là

     40 x 3= 120(km)

   Thời gian ô tô đi hết quãng đường là

     120 : 60 = 2(giờ)

         Đ/s:

  0
  2021-10-01T03:24:41+00:00

  quãng đường đó dài số km là:

  3×40=120(km)

  ô tô đi với vận tốc 60 km/h mất số thời gian là:

  120:60=2(h)

  Đ/S:2 giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )