Trên tia Ox đặt hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 8cm a/ Tính độ dài đoạn AB b/ Trên tia Ox lấy điểm M sao cho MA=MB .Độ dài OM bằng bao nhiêu?

Question

Trên tia Ox đặt hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 8cm
a/ Tính độ dài đoạn AB
b/ Trên tia Ox lấy điểm M sao cho MA=MB .Độ dài OM bằng bao nhiêu?

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-08-06T22:18:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:19:44+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,

  A và B cùng nằm trên tia Ox mà OA<OB nên A nằm giữa O và B

  Suy ra  \(AB = OB – OA = 8 – 2 = 6\left( {cm} \right)\)

  b,

  MA=MB nên M là trung điểm AB. Do đó, \(MA = MB = \frac{{AB}}{2} = \frac{6}{2} = 3\left( {cm} \right)\)

  M là trung điểm AB nên A nằm giữa O và M

  Do đó, \(OM = OA + AM = 2 + 3 = 5\left( {cm} \right)\)

  0
  2021-08-06T22:20:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có OA<OB(2<8) nên điểm A nằm giữa O và B

              ⇒OA+AB=OB

                        AB=OB-OA

                          AB=2-8

                          AB=6cm

  b,

  MA=MB nên M là trung điểm AB. Do đó, 

  MA=MB=AB/2=6/2=3(cm)

  M là trung điểm AB nên A nằm giữa O và M

  Do đó, 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )