trên tia Ox lấy A, B để OA=3cm ; OB=6cm lấy M ∈ Ox để AM=2cm tính MB Vinh mô rồi

Question

trên tia Ox lấy A, B để OA=3cm ; OB=6cm
lấy M ∈ Ox để AM=2cm tính MB
Vinh mô rồi

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-07-30T07:56:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T07:57:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  A và B cùng nằm trên tia Ox mà OA<OB nên A nằm giữa O và B

  Do đó,    

  TH1: M nằm giữa A và B. Suy ra MB=AB−AM=3−2=1(cm)

  TH2: A nằm giữa M và B. Suy ra MB=AB+AM=3+2=5(cm)

   

  0
  2021-07-30T07:58:02+00:00

  Giải thích các bước giải:

  A và B cùng nằm trên tia Ox mà OA<OB nên A nằm giữa O và B

  Do đó,    \(AB = OB – OA = 6 – 3 = 3\left( {cm} \right)\)

  TH1: M nằm giữa A và B. Suy ra \(MB = AB – AM = 3 – 2 = 1\left( {cm} \right)\)

  TH2: A nằm giữa M và B. Suy ra \(MB = AB + AM = 3 + 2 = 5\left( {cm} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )