Trên tia Ox lấy ba điểm A B C sao cho oa = 2 cm ,OB = 4 cm ,AC = 6 cm a. Cho bốn điểm O ,A ,B ,C điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng hai đầu là hai

Question

Trên tia Ox lấy ba điểm A B C sao cho oa = 2 cm ,OB = 4 cm ,AC = 6 cm
a. Cho bốn điểm O ,A ,B ,C điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng hai đầu là hai điểm khác
b.cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB Chứng tỏ rằng M cũng là trung điểm của đoạn thẳng OC

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-08-07T19:11:14+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:12:27+00:00

  Đáp án:

   a. A là trung điểm OB

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có:

  $OA<OB, OA=\dfrac{1}{2}OB,(A,B\in Ox)\rightarrow $A là trung điểm OB

  b.Vì M là trung điểm AB

  $\rightarrow $M nằm giữa A và B

  $\rightarrow$ M nằm giữa O và C(*)

  Lại có: $AM=\dfrac{1}{2}AB=\dfrac{1}{2}(OB-OA}=1$

  $\rightarrow OM=OA+AM=3$

  $\rightarrow OM=\dfrac{1}{2}AC(**)$

  Từ (*) và (**) suy ra M là trung điểm OC

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )