trên tia Ox lấy đoạn OA = 11cm . lấy điểm B trên tia đối của tia Ox sao cho OB= OA a) chứng minh O là trung điểm của đoạn thẳng AB b) tính AB

Question

trên tia Ox lấy đoạn OA = 11cm . lấy điểm B trên tia đối của tia Ox sao cho OB= OA
a) chứng minh O là trung điểm của đoạn thẳng AB
b) tính AB

in progress 0
Rose 1 tuần 2021-12-02T14:34:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T14:36:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a,` Ta có: `O` là điểm nằm giữa `B` và `A` 

  Và: `OA=OB=11cm`

  `=>O` là trung điểm của `BA`

  `b,` Ta có: `OB+OA=AB=11+11=22cm` 

  0
  2021-12-02T14:36:36+00:00

  Đáp án: AB = 22cm

  Giải thích các bước giải: a) O là trung điểm vì OB = OA

  b) OA = OB nên OB = 11cm

  AB = OA+OB = 11+11=22cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )