trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA=4cm,OB=7cm a.tính độ dài AB b.trên tia đối của tia BO lấy điểm C sao cho BC=3cm.Chứng tỏ B là trung điểm củ

Question

trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA=4cm,OB=7cm
a.tính độ dài AB
b.trên tia đối của tia BO lấy điểm C sao cho BC=3cm.Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn AC
c.Lấy điểm K sao cho O là trung điểm của KA.So sánh AK và OC

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-11-24T19:37:11+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:38:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trên tia Ox có 2 điểm A và B

  Do OA<OB (vì 4cm<7cm)

  = Điểm A nằm giữa O và B

  OB+AB=OA

  7+AB=4

      AB=7-4

      AB=3(cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )