Trên tia Ox lấy hai điểm O và B sao cho OA=8cm và OB=3cm. a/Trong ba điểm A,B,O thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? b/Tính AB c/Trên tia đối của t

Question

Trên tia Ox lấy hai điểm O và B sao cho OA=8cm và OB=3cm.
a/Trong ba điểm A,B,O thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b/Tính AB
c/Trên tia đối của tia Ox là Oy,lấy điểm C sao cho OC=4cm.Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng OC. Chứng minh B là trung điểm của AD.
*quan trọng là câu c ạ,mn giúp em nha

in progress 0
Clara 1 tuần 2021-11-30T15:43:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:45:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)trên tia Ox có OA>OB(vì 8>3)⇒B nằm giữa A và O

  b)ta có B nằm giữa A và O

  ⇒AB=OA-OB thay OA=8cm OB=3cm

  ⇒AB=8-3

  ⇒AB=5(cm)

  c)ta có D,B thuộc 2 tia đối nhau gốc O⇒O nằm giữa D và B

  ⇒BD=OD+OB thay OD=2cm OB=3cm

  ⇒BD=2+3

  ⇒BD=5(cm)

  ta có BA=5cm

                        }⇒BA=BD(5=5)(1)

           BD=5cm

  ta có (vì B nằm giữa O và A mà tia BO trùng với tia BD nên) BD và BA là hai tia đối nhau gốc B⇒B nằm giữa D và A(2)

  từ (1) và (2) ⇒B là trung điểm của đoạn thẳng AD

  0
  2021-11-30T15:45:31+00:00

  Đáp án:

  a/ Điểm B nằm giữa hai điểm O và A

  b/ BA dài 5 cm

  c/ B là trung điểm của đoạn AD

  Giải thích các bước giải:

   

  a/ Vì trên tia Ox, OB < OA ( 3cm < 8 cm ) nên điểm B nằm giữa hai điểm O và A

  b/ Vì điểm B nằm giữa hai điểm O và A nên ta có: 

  OB + BA = OB

   3   + BA = 8

           BA  =  8 – 3 

           BA  = 5

  Vậy BA dài 5 cm

  c/ B là trung điểm của đoạn AD vì: 

  + B nằm giữa hai điểm A và D

  + DB = BA = 5 cm

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )