trên tia Ox , vẽ 2 điểm A và B sao cho OA = 2 cm ‘ OB = 8 cm a , tính độ dài đoạn thẳng AB B , lấy điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính độ

Question

trên tia Ox , vẽ 2 điểm A và B sao cho OA = 2 cm ‘ OB = 8 cm
a , tính độ dài đoạn thẳng AB
B , lấy điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính độ dài đoạn thẳng AC
C , vẽ Oy là tia đối của tia Ox . Trên tia Oy lấy 2 điểm D sao cho OD = 4 cm . Hãy so sánh AC và AD
nhớ vẽ hình giúp mk nha

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-11-21T21:18:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:19:45+00:00

  a) Trên tia Ox có `OA < OB (2cm < 8cm) `

  => A nằm giữa 2 điểm còn lại (1)

  b) Từ `(1) => OA+AB=OB `

  `=> 2 + AB = 8`

  `=> AB = 6cm`

  mà C là trung điểm của đoạn thẳng AB

  `=> AC = AB/2 = 6/2 = 3 (cm)`

  c) Do OD là tia đối tia Ox => O nằm giữa D và A

  `=> OD + OA = AD `

  `=> 4 + 2 = 6`

  `=> AD = 6cm`

  `=> AD>AC (6cm>3cm)`

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

  0
  2021-11-21T21:19:58+00:00

  hình đây bn:

  __y________D________O_____A_______C__________B___________________________x__

  a/

  trên tia Ox, có OA<OB (2 cm<8 cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B

  vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên

  ta có: OA+AB=OB

    hay: 2+AB=8 cm

                 AB=8-2

          vậy AB=6 cm

  b/

  vì điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có:

  AC=CB=AB:2=6:2=3 cm

  c/

  trên đường thẳng xy, có tia Ox và tia Oy là 2 tia đối nhau

  mà D thuộc Oy

        A thuộc Ox

  nên điểm O nằm giữa hai điểm A và D

  vì điểm O nằm giữa hai điểm A và D nên:

  ta có: DO+OA=AD

  hay  : 4+2=AD

          : 6 cm=AD

  ta có:

  AC=6 cm

  AD=6 cm

  vậy AC = AD(=6 cm) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )