Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OA và OB sao cho OA=2cm;OB=6cm. a,Tính độ dài đoạn AB? b,Gọi M là trung điểm của đoạn AB. Hãy giải thích

Question

Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OA và OB sao cho OA=2cm;OB=6cm.
a,Tính độ dài đoạn AB?
b,Gọi M là trung điểm của đoạn AB. Hãy giải thích tại sao A là trung điểm của đoạn OM?

in progress 0
Aubrey 3 ngày 2021-12-06T17:10:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:12:10+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  `A,B` cùng thuộc tia `Ox` mà `OA<OB`

  `->A` nằm giữa `O` và `B`

  `->AO+AB=OB`

  `->2+AB=6`

  `->AB=4cm`

  b)

  `M` là trung điểm `AB`

  `-> M` nằm giữa `A` và `B`

  mà `A` nằm giữa `O,B` và `A,M,B` đều thuộc tia `Ox`

  `->A` nằm giữa `O` và `M`

  `M` là trung điểm `AB`

  `->AM=2cm=OA`

  `->A` là trung điểm `OM`

  0
  2021-12-06T17:12:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) trên tia Ox có OA<OB(vì 2cm<6cm) nên điểm A nằm giữa O và B

  nên:  OA+AB=OB

  hay:   2+AB=6

                   AB=6-2=4cm

  vậy AB=4cm

  b) vì M là trung điểm của AB mà AB=4cm nên AM=2cm;;MB=2cm

  ⇒M nằm giữa A và B

        OA+AM=OM

  hay:  2+2=OM

           OM=4cm

  vì A nằm giữa O và M

  và OA=AM=2cm

  ⇒A là trung điểm của OM

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )