Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao cho sao cho OA=3cm, ob=7cm a,tính độ dài đoạn thẳng AB B, gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB tính độ dài đoạn

Question

Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao cho sao cho OA=3cm, ob=7cm
a,tính độ dài đoạn thẳng AB
B, gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB tính độ dài đoạn thẳng OM?
c,trên tia đối của tia Oy lấy điểm C sao cho O là trung điểm của AC tính độ dài đoạn thẳng CM (các bạn hướng dẫn tớ vẽ và tóm tắt nhé mình đang cần gấp)

in progress 0
Serenity 4 tháng 2021-08-02T11:48:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:50:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,

  A và B cùng nằm trên tia Oy mà OA<OB nên A nằm giữa O và B

  Suy ra  \(AB = OB – OA = 7 – 3 = 4\left( {cm} \right)\)

  b,

  M là trung điểm AB nên \(AM = MB = \frac{{AB}}{2} = 2\left( {cm} \right)\)

  M là trung điểm AB nên A nằm giữa O và M

  Do đó, \(OM = OA + AM = 3 + 2 = 5\left( {cm} \right)\)

  c,

  C nằm trên tia đối của tia Oy nên O nằm giữa A và C

  O là trung điểm AC nên \(OA = OC = 3\left( {cm} \right)\)

  O nằm giữa C và M nên \(CM = OC + OM = 3 + 5 = 8\left( {cm} \right)\)

  0
  2021-08-02T11:50:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )