Trên Trái Đất có bao nhiêu mảng lục địa?

Question

Trên Trái Đất có bao nhiêu mảng lục địa?

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-07-08T20:04:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:05:50+00:00

  Có `7` mảng chính : 

  + Mảng Thái Bình Dương 

  + Mảng Á – Úc 

  + Mảng Phi 

  + Mảng Ấn – Úc 

  + Mảng Bắc Mĩ 

  + Mảng Nam Mĩ 

  + Mảng Nam Cực 

  Có `9` mảng phụ : 

  + Mảng Ấn Độ

  + Mảng Ả rập 

  + Mảng Úc 

  + Mảng Cosos

  + Mảng Caribe

  + Mảng Juan de Fuca 

  + Mảng Philippin 

  + Mảng Scota

  + Mảng Nazca

  0
  2021-07-08T20:06:22+00:00

   7 mảng chính

  +Mảng Phi

   + Mảng Âu – Á

   + Mảng Bắc Mỹ

   + Mảng Nam Mỹ

   + Mảng Thái Bình Dương

   + Mảng Ấn Độ 

   + Mảng Nam Cực

   mảng phụ : 

  + Mảng Ấn Độ

  + Mảng Ả rập 

  + Mảng Úc 

  + Mảng Cosos

  + Mảng Caribe

  + Mảng Juan de Fuca 

  + Mảng Philippin 

  + Mảng Scota

  + Mảng Nazca

  ⇒Có tất cả 16 mảng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )