Treo một vật nặng 800g vào một sợi dây vật dứng yên. hỏi có những lực nào tác dụng lên vât độ lớn mỗi lực là bao nhiêu?Giải thích vì sao vật đứng yên

Question

Treo một vật nặng 800g vào một sợi dây vật dứng yên. hỏi có những lực nào tác dụng lên vât độ lớn mỗi lực là bao nhiêu?Giải thích vì sao vật đứng yên

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-11T09:59:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:01:04+00:00

  Đáp án:

  , Có 2 lực tác dụng lên vật là lực giữ của sợi dây và lực hút của Trái Đất

  Vật đứng yên vì 2 lực này cân bằng nhau 

  b, Đổi 800g = 0,8 kg

  Trọng lượng của vật :

  P=10.m = 0,8 . 10 = 8 (N)

  Vậy : P = 8N

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-11T10:01:45+00:00

  Đáp án:

  + Có hai lực tác dụng lên vật, đó là:

  – Trọng lực của trái đất có độ lớn là $P = 10m = 10.0,8 = 8N$

  – Lực kéo của sợi dây cũng có độ lớn là $F = P = 8N$

  + Vật đứng yên vì vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng, hai lực cùng phương ngược chiều và có cùng độ lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )