Treo một vật nặng có thể tích 0,5dm3 vào lực kế rồi nhúng ngập vật trong nước. Khi đó, lực kế chỉ giá trị 5N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000

Question

Treo một vật nặng có thể tích 0,5dm3 vào lực kế rồi nhúng ngập vật trong nước. Khi đó, lực kế chỉ giá trị 5N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Trọng lượng của vật nặng là
A:
0,1N
B:
5N
C:
5,5N
D:
10N

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-10-28T21:21:40+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:22:44+00:00

  Đáp án:

  $=10N.$

  Giải thích các bước giải:

  $P = F + F_A = 5 + Vd = 5 + 0,0005.10000 = 10 (N)$

  0
  2021-10-28T21:23:28+00:00

  Đáp án :

  $\text{0,5 dm³ = 0,0005 m³}$

  $\text{P = F + $F_{nước}$ = F + V.d = 5 + 0,0005.10000 = 5 + 5 = 10 N}$

  $\text{⇒ Vậy đáp án là D.10 N}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )