Treo một vật vào lực kế ở trong không khí, thì lực kế chỉ 4,8N. Cũng treo vật vào lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước, thì lực kế chỉ 3,6

Question

Treo một vật vào lực kế ở trong không khí, thì lực kế chỉ 4,8N. Cũng treo vật vào lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước, thì lực kế chỉ 3,6N. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.Nếu treo vật vào lực kế rồi nhúng vật chìm trong dầu thì lực kế chỉ bao nhiêu?
Mình đang cần gấp ạ

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-08-05T17:12:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:14:09+00:00

  Đáp án:

       $F_A = 1,2N$ 

       $F_A ‘ = 0,96N$

  Giải thích các bước giải: 

  $P_1 = 4,8N$ 

  $P_2 = 3,6N$ 

  $d_n = 10000N/m^3$ 

  $d_d = 8000N/m^3$

   Khi nhúng vật vào nước, số chỉ của lực kế giảm do có lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật. 

  Độ lớn lực đẩy Ác si mét do nước tác dụng lên vật là: 

        $F_A = P_1 – P_2 = 4,8 – 3,6 = 1,2 (N)$ 

  Ta có: $F_A = d_n.V \to V = \dfrac{F_A}{d_n}$ 

  Thể tích của vật là: 

      $V = \dfrac{1,2}{10000} = 0,00012 (m^3)$ 

  Khi nhúng vật vào dầu thì lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật là: 

       $F_A ‘ = d_d.V = 8000.0,00012 = 0,96 (N)$ 

  0
  2021-08-05T17:14:28+00:00

  mình chụp hơi mờ mong bạn thông cảm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )