Treo vật có khối lượng là 400 gam vào một lò xo áo có độ cứng ứng 100 N/m.cho g=10 mét trên giây bình phương . Tìm độ giảm của lò xo. khi treo vật lò

Question

Treo vật có khối lượng là 400 gam vào một lò xo áo có độ cứng ứng 100 N/m.cho g=10 mét trên giây bình phương . Tìm độ giảm của lò xo. khi treo vật lò xo dài 30 cm tìm chiều dài ban đầu của lò xo

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-11-20T00:38:13+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:39:17+00:00

  Đáp án:denta l=0,04 m

  l° = 0,26 m

   

  Giải thích các bước giải:

     P=Fđh

  10.0,4=100.denta l

  Suy ra denta l=0,04 m

  Ta có : l° = l – denta l = 0,3 – 0,04 = 0,26 m

   

  0
  2021-11-20T00:39:30+00:00

  Đáp án:

   l0=0,26m

  ∆l=0.04m

  Giải thích các bước giải:

  Fđh=P=m.g=0,4.10=4N

        Fđh=k.|l1-l0|

  <=>4=100.|0,3-l0|

  <=>4=30-100.l0

  <=>100.l0=26

  <=>l0=0.26m=26cm

  ∆l=|l1-l0|=|0,3-0,26|=0,04m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )