Trình bày biện pháp nang cao năng xuất cây trồng hiện nay

Question

Trình bày biện pháp nang cao năng xuất cây trồng hiện nay

in progress 0
Mary 1 năm 2021-07-20T18:26:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-20T18:27:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.

  2.Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí.

  3.  Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp.

  4.  Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng dược tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.

  5.  Điểu khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp.

  0
  2021-07-20T18:28:00+00:00

  *Trình bày biện pháp nang cao năng xuất cây trồng hiện nay:

  – Trồng cây đúng mật độ 

  – Cung cấp đủ phân , chất dinh dưỡng

  – Trồng cây luân canh xen vụ

  – Chọn giống cây chất lượng và năng suất cao 

  – Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )