Trình bày bước để lưu văn bản vào máy tính , mở văn bản đã lưu

Question

Trình bày bước để lưu văn bản vào máy tính , mở văn bản đã lưu

in progress 0
Iris 3 tuần 2021-08-21T16:35:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:36:31+00:00

  Lưu văn bản: Vào “file” chọn save đặt tên cho văn bản bấm save
  Mở văn bản đã lưu: Vào nơi mình đã lưu kiếm văn bản mình muốn mở nhấp vào nó

  0
  2021-08-21T16:37:14+00:00

  Các bước lưu văn bản:
  +Bước 1:chọn file/save
  +Bước 2: chọn ổ đĩa D 
  +Bước 3:gõ tên vào
  +Bước 4:nhấn nút save
  Các bước mở văn bản:
  +Bước 1 : chọn file/open
  +Bước 2 :chọn ổ đĩa D 
  +Bước 3 :chọn tệp tin cần mở
  +Bước 4 :nhấn nút open

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )