Trình bày các bước so sánh hai phân số không cùng mẫu

Question

Trình bày các bước so sánh hai phân số không cùng mẫu

in progress 0
Parker 6 ngày 2021-12-04T09:05:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T09:06:57+00:00

  Trình bày các bước so sánh hai phân số không cùng mẫu
  Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau.

  0
  2021-12-04T09:07:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bước 1 . Quy đồng mẫu số hai phân số

  Buoc 2: so sánh

  buoc 3 kết luận 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )