Trình bày các bước thực hiện thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang in?

Question

Trình bày các bước thực hiện thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang in?

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-07-21T22:32:13+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:33:37+00:00

  Bước 1: Chọn Layout >Page setup (chọn dấu mở rộng). Hoặc nhấn đúp chuột vào phần trên của thanh thước (đã giới thiệu ở phần mở hộp thoại Page setup ở bài trước) để mở hộp thoại Page setup

  Bước 2: Chọn thẻ Margins

   Bước 3: Nhập lề trang ở nhóm margins: Top: lề trên. Bottom: Lề dưới. Left: Lề trái. Right: Lề phải. – Đơn vị mặc định trong ô giá trị lề trang là Inch. Nhập cm sau giá trị lề trang thay cho dấu “ để nhập giá trị với đơn vị là centimet. – Bạn có thể chọn dấu mũi tên bên trái mỗi ô giá trị để tăng/giảm giá trị lề trang. Gutter: Phần dành cho đóng tập. – Gutter position: vị trí gutter, bao gồm left – trái và top – trên. – Thường ít dùng vì chỉnh lề cho phần đóng tập hay dùng left hay top để làm điều đó. – Giá trị lề trang trái hay trên là giá trị gutter cộng với giá trị left hay top. 

  Bước 4: Chọn OK để lưu thay đổi. Chọn Cancel để hủy

  0
  2021-07-21T22:33:41+00:00

  Chọn hướng trang: 

  – Mở dải lệnh Page Layout

  – Chọn Page Setup

  – Mở Page

  – Chọn hướng giấy (portrait: hướng dọc, landscape: hướng ngang)

  Đặt lề trang in: 

  – Mở Page Layout

  – Chọn Margins

  – Chọn kích thước và đặt lề thích hợp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )