trình bày các giai đoạn của k/n lam sơn ( thời gian và đặc điểm chính)

Question

trình bày các giai đoạn của k/n lam sơn ( thời gian và đặc điểm chính)

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-07-19T09:26:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:27:54+00:00

  Giai đoạn đầu

  -Đầu năm 1416, Lê Lợi và 18 người tổ chức hội thề ở Lũng Nhai.
  -Ngày 7-2-1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương
  -Năm 1418, nghĩa quân rút lên núi Chí Linh (lần 1), Lê Lai liều chết cứu chủ tướng
  -Năm 1421, quân Minh mở cuộc càng quét, buộc ta rút lên núi Chí Linh (lần 2)mm

  -Năm 1423, Lê Lợi quyết định hòa hoàn với quân Minh.
  -Năm 1424, quân Minh trở mặt tấn công, buộc ta rút lên núi Chí Linh (lần 3)
  ⇒Khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn mới
  -Tháng 9-1426, Lê Lợi chia quân làm 3 đạo tiến ra Bắc nhằm giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới
  -Ngày 10-12-1427, Khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn

  Đặc điểm chính
  Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh
  Mở ra thời kì mới cho đất nước
  Thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, cũng như sự lãnh đạo tài giỏi của Lê Lợi
  Cho xin ctlhn ạ:3

  0
  2021-07-19T09:28:31+00:00

  – Ngày 7-2-1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn và tự xưng là Bình Định Vương.

  – Những năm đầu, lực lượng nghĩa quân còn yếu và gặp nhiều khó khăn. Quân Minh tấn công nhiều lần, nghĩa quân phải rút lên núi Chí Linh ba lần.

  Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng bao vây chặt căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi. Trước tình hình nguy cấp đó, Lê Lai đã cải trang làm Lê Lợi, chỉ huy một toán quân liều chết phá vòng vây quân giặc. Lê Lai cùng toán quân cảm tử đã hi sinh. Quân Minh tưởng rằng đã giết được Lê Lợi nên rút quân.

  – Cuối năm 1421, hơn 10 vạn quân Minh mở cuộc vây quét lớn vào căn cứ của nghĩa quân. Lê Lợi phải rút quân lên núi Chí Linh. Tại đây, nghĩa quân gặp muôn vàn khó khăn, thiếu lương thực trầm trọng, đói, rét. Lê Lợi phải cho giết cả voi, ngựa (kể cả con ngựa của ông) để nuôi quân.

  – Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hoà và được quân Minh chấp thuận. Tháng 5-1423, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )