Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và ngành định vụ,

Question

Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và ngành định vụ,

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-07-18T20:07:45+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:08:55+00:00

  Nhân tố ⇒ Ảnh hưởng

  Trình độ phát triển kinh tế

  Năng suất lao động xã hội

  ⇒Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ.

  Quy mô, cơ cấu dân số

  ⇒Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.

  Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư

  ⇒Mạng lưới ngành dịch vụ.

  Truyền thống van hóa, phong tục tập quán

  ⇒Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ.

  Mức sống và thu nhập thục tế

  ⇒Súc mua, nhu cầu dịch vụ.

  Tài nguyên thiên nhiên

  Cơ sở hạ tầng du lịch

  Di sản văn hóa lịch sử

  ⇒Sự phát triển và phân bố ngành du lịch dịch vụ.

  Chúc cậu học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )