Trình bày các phương pháp hóa học để phân biệt các chất khí không màu đựng trong các lọ mất nhãn sau : CO, CO2, H2 . Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

Question

Trình bày các phương pháp hóa học để phân biệt các chất khí không màu đựng trong các lọ mất nhãn sau : CO, CO2, H2 . Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-10-28T14:03:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:05:07+00:00

   

  Dùng CuO nung nóng vào hỗn hợp 3 khí

  Khí nào làm CuO màu đen chuyển dần dần sang Cu có màu đỏ là H2

  CuO + H2 -> Cu + H2O

  – Khí không hiện tượng là N2,O2

  – Dùng tàn que diêm vào 02 và N2
  +Khí nào làm que diêm cháy sáng mạnh là 02
  +Khí làm làm que diêm phụt tắt la N2

  0
  2021-10-28T14:05:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sục các khí vào trong dd Ca(OH)2 

  – mẫu thử nào tạo vẩn đục là CO2

    CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

  Đốt cháy các mẫu thử :

  – mẫu thử nào cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt là H2 

      H2 + 1/2 O2 –to–> H2O

  – mẫu thử không có hiện tượng là CO

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )