Trình bày các quốc gia cổ đại phương Đông và phương tây

Question

Trình bày các quốc gia cổ đại phương Đông và phương tây

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-09-05T17:49:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:51:03+00:00

  rô-ma , hi lạp , trung quốc

  0
  2021-09-05T17:51:09+00:00

  Các quốc gia cổ đại phương Đông:

  -Các quốc gia cổ đại được hình thành trên lưu vực các con sông lớn như sông Nin ở Ai Cập, sông

  Ơ-phơ-rat ở Lưỡng Hà, Sông Hồng, sông Trường Giang

  -Những quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện ở cuối thiên niên kỉ 4 và đầu thiên niên kỉ 3

  -Ngành kinh tế chính là nông nghiệp

  -Xã hội cổ đại phương Đông gồm có 3 tầng lớp sau: Nông dân, quí tộc gồm vua, nô lệ

  -Nông dân là lực lượng đông đảo nhất và là tầng lớp lao động chính

  -Quí  tộc gồm có vua và quan lại

  -Nô lệ là những người hầu hạ, thân phận không khác gì con vật

  Các quốc gia cổ đại phương Tây:

  -Các quốc gia cổ đại phương Tây xuất hiện ở thiên niên kỉ 1 TCN

  -Được hình thành trên bán đảo Ban Căng và I-ta-li-a

  -Họ buôn bán những mặt hàng sau: sản phẩm thủ công , rượu nho, dầu ô-liu

  -Nghành kinh tế chính là thủ công nghiệp và thương nghiệp

  -Xã hội cổ đại phương Tây gồm 2 tầng lớp chính:

  +Chủ nô: gồm các chủ xưởng, chủ thuyền buôn, chủ các nông trại

  +Nô lệ : rất đông và là lực lượng lao động chính bị chủ nô bóc lột tàn bạo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )