Trình bày các thành phần của văn bản, khái niệm và chức năng của con trỏ soạn thảo

Question

Trình bày các thành phần của văn bản, khái niệm và chức năng của con trỏ soạn thảo

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-08-11T19:24:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:25:32+00:00

  Các thành phần của văn bản là: kí tự, từ soạn thảo, dòng, đoạn văn bản và trang văn bản.

  Khái niệm con trỏ soạn thảo: Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình.             

  Chức năng: Con trỏ soạn thảo cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào. 

                     Con trỏ soạn thảo sẽ di chuyển từ trái sang phải và tự động xuống                       dòng mới nếu nó đến vị trí cuối dòng.

  0
  2021-08-11T19:25:43+00:00

  Các thành phần cơ bản của văn bản là từ, câu và đoạn văn

  con trỏ soạn thảo là 1 vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo 

  chức năng : -cho biết vị trí xuất hiện của các kí tự đc gõ vào

                     – khi soạn thảo có thể di chuyển từ trái sang phải tự động lên xuống dòng mới khi đến vị trí cuối dòng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )