Trình bày cách nhận biết các chất rắn sau bằng phương pháp hóa học: $NH_4Cl , FeCl_2 , FeCl_3 , Mg(OH)_2$

Question

Trình bày cách nhận biết các chất rắn sau bằng phương pháp hóa học: $NH_4Cl , FeCl_2 , FeCl_3 , Mg(OH)_2$

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-10T03:36:13+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:38:01+00:00

  -Cho nước vào các chất:

  +Các chất tan: $NH_4Cl_2;FeCl_3;FeCl_2$(1)

  +Chất không tan: $Mg(OH)_2$

  -Phân biệt nhóm (1):

  +Dung dịch $FeCl_3$ màu nâu đen.

  +Dung dịch $FeCl_2$ màu trắng xanh.

  +Dung dịch $NH_4Cl_2$ màu trắng.

   

  0
  2021-09-10T03:38:02+00:00

  Em tham khảo nha!

  Chú ý: Là NH4Cl e nhé.

  – Hòa tan các chất rắn trên vào H2O.

    +) Chất tan là: NH4Cl , FeCl2 , FeCl3.

    +) Không tan là: Mg(OH)2

  – Tiếp tục cho các dung dịch nhóm tan trên vào dung dịch NaOH.

    +) Chất cho khí mùi khai là: NH4Cl

    +) Chất cho kết tủa màu trắng xanh: FeCl2

    +) Chất cho kết tủa màu nâu đỏ: FeCl3

   PTHH: $NH_4Cl + NaOH \to NH_3 + H_2O + NaCl$

  $FeCl_2 + 2NaOH \to Fe(OH)_2 + 2NaCl$

  $FeCl+3 + 3NaOH \to Fe(OH)_3 + 3NaCl$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )