trình bày cấu tạo ngoài của san hô sứa hải quỳ

Question

trình bày cấu tạo ngoài của san hô sứa hải quỳ

in progress 0
Skylar 4 tuần 2021-09-06T11:36:25+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T11:38:06+00:00

  Cơ thể đối xứng tỏa tròn , điều có ruột túi, dinh dưỡng dị dưỡng , cơ thể có 2 lớp tế bào , giữa hai lớp có lớp liên kết ,đều có cách tự vệ băng tế bào gai

  0
  2021-09-06T11:38:23+00:00

  Sứa có cơ thể hình dù có đối xứng tỏa tròn,có tầng keo dày.Miệng ở  dưới,xung quanh miệng có các tua miệng

  Hải quỳ có cơ  thể hình trụ ngắn,có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu sắc sặc sỡ

  Cá thể san hô hình trụ,thích nghi với lối sống bám cố định,có màu sắc sặc sỡ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )