Trình bày chi tiết ạ một nhóm công nhân dự định sản xuất 60 sản phẩm trong 5 ngày. Tuy nhiên, có một công nhân đã nghỉ việc vì bệnh, vì vậy những sản

Question

Trình bày chi tiết ạ
một nhóm công nhân dự định sản xuất 60 sản phẩm trong 5 ngày. Tuy nhiên, có một công nhân đã nghỉ việc vì bệnh, vì vậy những sản phẩm này được sản xuất trong 6 ngày sau. Có bao nhiêu công nhân trong nhóm
Mik cần gấp

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-10T03:17:17+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:18:29+00:00

  Năng suất sản xuất trong 1 ngày lúc đầu là:
  60 : 5=12 ( sản phẩm/ ngày)

  Năng suất xản xuất trong 1 ngày lúc sau là:

  60 : 6 = 10 ( sản phẩm/ ngày)

  Số năng suất giảm khi 1 công nhân nghỉ việc là: ( 1 người = bao nhiêu sản phẩm)
  12-10=2 ( sản phẩm/ ngày) ( vậy 1 người =2, lấy tổng sản phẩm/ ngày : 2= số công nhân)

  Vậy số công nhân lúc đầu là:

  12:2 = 6 ( người)

  Chúc em học tốt !! 

   

  0
  2021-09-10T03:18:31+00:00

   Theo dự định, mỗi ngày sản xuất số sản phẩm là:

                60:5=12(sản phẩm)

  Thực tế ,mỗi ngày sản xuất số sản phẩm là:

                60:6=10(sản phẩm)

  Vậy mỗi công nhân 1 ngày sản xuất được : 

                12-10=2 (sản phẩm)

  Số công nhân tham gia sản xuất là :

                 10:2= 5 (người)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )