Trình bày chi tiết ạ Tổng của 2 số là 115. 1/3 số thứ nhất hơn 1/2 số thứ hai là 5. Tìm hai số đó

Question

Trình bày chi tiết ạ
Tổng của 2 số là 115. 1/3 số thứ nhất hơn 1/2 số thứ hai là 5. Tìm hai số đó

in progress 0
Melody 13 phút 2021-09-10T02:54:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:55:41+00:00

  Tổng số phần = nhau là :

  3 + 2 = 5 ( phần )

  Giá trị 1 phần là :

  ( 115 – 5 ) : 5 = 22

  Số thứ nhất là :

  22 x 3 + 5 = 71

  Số thứ hai là :

  22 x 2 = 44

  Đáp số : …

   

  0
  2021-09-10T02:56:13+00:00

  – Gọi số thứ nhất là A

  – Số thứ 2 là B

  – Ta có : A + B = 115

      hay    B = 115 – A *

  – Ta lại có : A x $\frac{1}{3}$ – B x $\frac{1}{2}$ = 5 **

  – Thay * vào ** ta có :

  A x $\frac{1}{3}$ – (115 – A) x $\frac{1}{2}$ = 5

  A x $\frac{1}{3}$ – (115 x $\frac{1}{2}$ – A x $\frac{1}{2}$) = 5

  A x $\frac{1}{3}$ – (57,5 – A x $\frac{1}{2}$) = 5

  A x $\frac{1}{3}$ – 57,5 + A x $\frac{1}{2}$ = 5

  A x ($\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{2}$) – 57,5 = 5

  A x $\frac{5}{6}$ = 5 + 57,5

  A x $\frac{5}{6}$ = 62,5

  A = 62,5 : $\frac{5}{6}$

  A = 75

  – Vậy số thứ nhất là 75

  – Số thứ 2 là :

         115 – 75 = 40 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )