trình bày chính sách cai trị chung của các thế lực phong kiến phương bắc đối với nc ta về king tế vs văn hóa

Question

trình bày chính sách cai trị chung của các thế lực phong kiến phương bắc đối với nc ta về king tế vs văn hóa

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-07-27T08:43:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:44:38+00:00

  `->` Chung :

  `-` Các chính sách cai trị của các thế lực Phong kiến phương Bắc đối với nước ta rất tàn độc và thâm hiểm,khiến nước ta đi vào đường đày đọa,khốn khổ.

  `->` Kinh tế :

  `+` Bọn đô hộ ép dân ta phải đóng nộp các thứ thuế vô lý với giá rất cao.

  `+` Chúng bắt dân ta đem của ngon vật lạ,đồ quý hiếm ở nước ta mang về Trung Quốc.

  `->` Văn hóa :

  `+` Chúng thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc nhằm mục đích biến dân ta thành dân Trung Quốc.

  `+` Chúng đưa dân TQ sang ở với dân ta,ép dân ta phải học và làm theo phong tục tập quán của TQ.

  _____________________________________________________________

  Xin hay nhất cho nhóm nhoa <3

  Chúc bn hok tốt ^^

  @thuyduongg

  #fandom><

  0
  2021-07-27T08:45:02+00:00

  Chính sách cai trị của các triều đình phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta :

  Về tổ chức bộ máy nhà nước : Chia nước ta thành các quận, sát nhập vào Trung Quốc, cử người Hán sang quản lý đến cấp huyện.

  Về chính sách đồng hóa : Đưa người Hán sang, buộc dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo luật pháp và phong tục tập quán của người Hán, mở các lớp dạy chữ hán tại các quận.

  Về chính sách bóc lột kinh tế : Thi hành chính sách bóc lột bằng các thứ thuế (nặng nhất là thuế sắt và muối), chính sách cống nạp nặng nề, cướp ruộng đất, buộc dân ta cày cấy thực hiện đồn điền, nắm độc quyền sắt và muối

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )