Trình bày chính sách cai trị của các triều đại phong kiến với nhân dân ta

Question

Trình bày chính sách cai trị của các triều đại phong kiến với nhân dân ta

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-03T23:09:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:10:32+00:00

  + đặt ra nhiều thứ thuế và tận thu các nguồn của cải là động lực mạnh mẽ của chính sách

  + cống nạp các sản vật quý như vàng, bạc, kim cương, ngọc trai, ngà voi,…

  + độc quyền về buôn bán sắc và muối, quan lại trong chính quyền đô hộ ra sức bóc lột công chúng làm giàu

  + các thợ thư công tài giỏi bị bắt sang Trung Quốc để xây dựng Kinh Đô và có rất nhiều mẹo để phá nước ta

  + đưa dân nghèo và các tội nhân (đó là nhằm thực hiện âm mưu đồng hóa)

  0
  2021-08-03T23:10:38+00:00

  – Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

  – Bắt những người thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

  – Đưa người Hán sang sống chung với người Việt để “thuần hóa” người Việt. Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ Hán,…

  – Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )