Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Vì sao?

Question

Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Vì sao?

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-07-09T22:16:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:17:25+00:00

  – Cơ chế sinh con trai, con gái ở người được giải thích dựa trên cơ chế xác định giới tính. Đó là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh.

  –  Qua giảm phân mẹ cho ra một loại trứng (mang NST X), còn người bố cho ra hai loại tinh trùng (một mang NST X và một mang NST Y). Sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng mang NST X sinh ra con gái, còn sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng mang NST Y sẽ sinh ra con trai. Như vậy chỉ có con trai có NST Y quyết định giới tính nam, ở nữ không có NST Y quyết định giới tính nam ⇒Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là sai

  Xin hay nhất+vote5s+1tym

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-07-09T22:17:30+00:00

  – Ở nam giới bộ NST giới tính là XY giảm phân sẽ cho 2 loại giao tử X, Y 

  – Ở nữa giới bộ NST giới tính là XX, giảm phân sẽ cho 1 loại giao tử là X

  + Nếu tinh trùng có NST giới tinh X gặp trứng X tạo hợp tử có bộ NST XX , phát triển thành con gái

  + Nếu tinh trùng có NST giới tinh Y gặp trứng X tạo hợp tử có bộ NST XY , phát triển thành con trai

  Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là  sai

  + Nếu tinh trùng có NST giới tinh X gặp trứng X tạo hợp tử có bộ NST XX , phát triển thành con gái

  + Nếu tinh trùng có NST giới tinh Y gặp trứng X tạo hợp tử có bộ NST XY , phát triển thành con trai

  Vậy việc sinh con trai hay con gái do bố quyết định

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )